Връщане на стоки

Всеки потребител има право да се откаже от поръчката в момента на доставяне. По чл.55 от ЗЗП всеки потребител има право да се откаже от поръчаните стоки в 7 дневен срок от получаване на стоката в случай, че тя не е използвана, не е нарушавана цялостта на опаковката и е във вида, в който е получена. Съгласно чл.59 ал.3 от ЗЗП при несъответствие на стоката с характеристиките посочени в сайта STING.BG възстановява изцяло платената от потребителя сума или заменя за своя сметка стоката със съответните характеристики, но при условие, че стоката е в ненарушен търговки вид и опаковка.