ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящите "Общи условия" уреждат взаимоотношенията между "Хорнет” ЕООД (наричан по-долу STING.BG) от една страна и потребителите на електронни (интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн STING.BG (наричан за краткост сайт). Тези условия обвързват всички потребители, които с маркирането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на STING.BG (с изключение на линка към настроящите "Общи условия") се съгласяват, изцяло приемат и се задължават да спазват тези "Общи условия".

"Хорнет” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление:

гр. София, ул. "Проф. Петър Мутафчиев", бл.13, ПК 1784; ЕИК по БУЛСТАТ: 121588134; ДДС№ BG121588134

 

РЕГИСТРАЦИЯ

Можете да поръчате от sting.bg като гост или като регистриран потребител.

За да се регистрирате трябва да изберете уникално потребителско име и парола, както и да посочите адрес за доставка, име и фамилия, e-mail, телефон(и) за връзка, при което Вашите данни ще бъдат запаметени в нашата система. След успешна регистрация и съхраняване на Вашите данни в системата, при всяка нова поръчка Вие ще имате възможност да промените адреса за доставка и личните си данни – ако това е необходимо. При маркиране на полето "Съгласен съм с Условията"”, Вие правите електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което потвърждавате че сте запознат с и приемате настоящите условия.

 

 

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ

Личните данни, които предоставяте на STING.BG ще бъдат използвани единствено и само във връзка в обслужването Ви като клиент – за обработка и доставка на поръчката, осъществяването на връзка с Вас и доставяне на информация под формата на информационен бюлетин (абонаментът за който можете да отмените по всяко време). STING.BG Ви гарантира, че личните Ви данни няма да бъдат предоставяни на трети лица или изпозлвани за цели различни от гореупоменатите.


ПОРЪЧКА

Можете да поръчате от STING.BG 24ч. в денонощието, включително в събота и неделя и официални празници. При финализиране на Вашата поръчка имате възможност да прегледате продуктите които сте избрали, както и информацията за доставка и връзка с Вас – и при нужда да направите корекции. В рамките на същия работен ден (без официални почивни дни), в който е направена поръчката ще получите и телефонно обаждане от наш оператор за потвърждаване на Вашата заявка.

 

ЦЕНА НА ПОРЪЧКАТА

Крайната дължима сума представлява сбор от всички отделни продукти, които сте поръчали, плюс цената за доставка, в случай че се начислява такава. Всички артикули са с предварително начислено ДДС.


ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Възможни проблеми при осъществяване на поръчката:

1. Един или повече от поръчаните артикули не е на лице; при такива обстоятелства представител на STING.BG ще се свърже с Вас във възможно най-кратки срокове;

2. Адресът за доставка/плащане е непълен или погрешен;

3. Погрешен телефон за връзка с клиента;

В случай на проблеми при доставката по причина на STING.BG, ние носим отговорност за всички възникнали допълнителни разходи. Клиентът покрива допълнителните разходи, в случай че той е отговорен за възникването им.

 

МЕТОДИ ЗА ПЛАЩАНЕ

Крайни клиенти

Наложен платеж (при получаване на стокота) – плащате цялата дължима сума на куриера при получаване на поръчката.

Бизнес клиенти

Начин на плащане - заплащането става при доставката с наложен платеж или по банков път. 


ОТКАЗ НА ПОРЪЧКА

Всеки потребител има право да се откаже от поръчката в момента на доставяне. По чл.55 от ЗЗП всеки потребител има право да се откаже от поръчаните стоки в 7 дневен срок от получаване на стоката в случай, че тя не е използвана, не е нарушавана цялостта на опаковката и е във вида, в който е получена. Съгласно чл.59 ал.3 от ЗЗП при несъответствие на стоката с характеристиките посочени в сайта STING.BG възстановява изцяло платената от потребителя сума или заменя за своя сметка стоката със съответните характеристики, но при условие, че стоката е в ненарушен търговки вид и опаковка.


СПОРОВЕ И ЖАЛБИ

За всякакви въпроси, неуредени в тези Общи Условия и допълнителни питания може да се свържете с наш служител на посочения имейл/телефон за връзка.


ГАРАНЦИЯ

Всички продукти с марка STING са с 6 (шест) месеце гаранция, освен батериите с марка STING, които са с 1 (една) година гаранция. За начало на гаранционният срок се счита датата на продажба и е валиден на територията на Република България.

Гаранционното обслужване може да бъде отказано в следните случаи:

- Когато серийния номер (IMEI) липсва или е нечетлив.

- Когато повредите са причинени от неправилна или груба: употреба/транспорт/съхранение/монтаж, небрежност, механично увреждане, изпускане, удар, заливане с течности или храна, влияние на химически продукти, излагане на влага, изпарения, пряка слънчева светлина или на крайни температурни условия, корозия, окисление, вибрации, лошо охлаждане, токови удари, лошо заземяване, природни бедствия и външни въздействия, включително недобре изпълнена кабелна мрежова връзка и/или телефонна линия, работа в замърсена среда, проникнали насекоми и други независещи от производителя причини, нарушен външен вид, влошаване поради неправилна експлоатация (включително повредени гнезда, жакове, куплунзи и др).

- Когато целостта на стоката или опаковката е нарушена.

- Когато етикетът на производителя или гаранционният стикер липсват или са изтрити.

- Когато продуктът е експлоатиран неправилно.

- Когато стоката е отваряна или разглобявана, правени са неоторизирани опити за ремонт или за промяна на конструкцията или конфигурацията, извършвани са механични или софтуерни интервенции.

- Когато стоката е ескплоатирана не по предназначение.

- При рекламация, клиентът трябва да представи касова бележка. В противен случай гаранцията на стоката е невалидна.

- Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно разпоредбите на ЗЗП.

STING.BG трябва да бъде иноформиран за решението за отказ по електронната поща на адрес: sales@sting.bg

 

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. STING.BG не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия. Последен вариант на условията може да се види по всяко време на адрес: http://new.sting.bg/bg/content/3-obshti-usloviq

При използване услугите на STING.BG потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА STING.BG С НАТИСКАНЕ НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НАМИРАЩ СЕ НА САЙТА НА STING.BG (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ), СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.